Poseł Stanisław Piotrowicz

Otwarcie biura w Jedliczu

3marca2016_1.jpg 3 marca  2016r. - W Jedliczu odbyło się uroczyste otwarcie biura poselsko-senatorskiego następujących parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: senator Alicji Zając, posłów: Stanisława Piotrowicza, Piotra Babinetza i Bogdana Rzońcy. Poświęcenia nowootwartego biura dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Stanisław Turoń. Podczas uroczystości otwarcia zwracano szczególną uwagę, że wielokrotnie podkreślana potrzeba istnienia w Jedliczu miejsca umożliwiającego bliższy i częstszy kontakt parlamentarzystów z wyborcami doczekała się spełnienia. Parlamentarzyści zapraszają do siedziby biura, która mieści się w parafialnym domu katechetycznym w Jedliczu.