Poseł Stanisław Piotrowicz

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie

11 kwietnia 2016r. - W Krośnie odbyły się obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej. Rozpoczęły się one wygłoszeniem referatu okolicznościowego przez Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jana Gancarskiego. Następnie modlitwę za poległych poprowadził Archiprezbiter Ks. Prałat Jan Bielec, a następnie zostały odczytane Apele Pamięci. Podczas tej uroczystości uroczyście zsadzono „Dąb Katyński”, który został przewieziony z Katynia. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Katynia. Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach. Oddając hołd poległym kwiaty w jego imieniu złożyła Sabina Kozubal.