Poseł Stanisław Piotrowicz

Ingres Arcybiskupa Adama Szala

21 maja 2016r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystym ingresie Arcybiskupa Adama Szala – nowego Metropolity Przemyskiego. Uroczystość rozpoczęła się procesją, która wyruszyła z kościoła OO. Franciszkanów.  Następnie na uroczystej Mszy Św. wszystkich zebranych przywitał biskup Stanisław Jamrozek , natomiast nuncjusz apostolski odczytał bullę papieża Franciszka mianującą abp. Adama Szala Metropolitą Przemyskim. Po tym akcie nowemu Arcybiskupowi został wręczony pastorał, który jest znakiem władzy biskupiej i abp Szal zajął miejsce na tronie arcybiskupim. Na zakończenie uroczystości nowy Metropolita Przemyski odebrał od zebranych gratulacje i życzenia.