Poseł Stanisław Piotrowicz

Uroczystości Anny Jenke w Jarosławiu

31 maja 2016r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystościach jubileuszowych Sługi  Bożej Anny Jenke z racji 95-rocznicy Jej urodzin oraz 40-lecia odejścia do wieczności. Uroczystości odbyły się w Kolegiacie Jarosławskiej pw. Bożego Ciała. Obchody rocznicowe zorganizowane zostały  przez Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke a także Kolegiatę Jarosławską.