Poseł Stanisław Piotrowicz

2007

17 listopada 2007r.

17 listopad 2007r. – Senator Stanisław Piotrowicz wziął udział w oficjalnym otwarciu Apteki oraz nowych gabinetów specjalistycznych w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jedliczu.

18 listopada 2007r.

18 listopada 2007r. – W sali Domu Kultury w Rymanowie odbyła się VII Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich, której organizatorem byli: Gminny Ośrodek Kultury oraz Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rymanów. Senator Stanisław Piotrowicz uczestniczył w tym niezwykle miłym wydarzeniu, podczas którego miał okazję wysłuchać koncertu Kapeli Ludowej „Rymanowianie” oraz obejrzeć widowisko obrzędowe „Odpust w parafii”. Dziękując organizatorom za zaproszenie na Biesiadę pogratulował wszystkim wspaniałej inicjatywy integrowania środowisk wiejskich połączonej z kultywowaniem tradycji i obrzędowości ludowej.

19 listopada 2007r.

19 listopada 2007r. – W Sali Balowej Zamku w Łańcucie odbyła się Gala Regionalna X Edycji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uczestniczyli w niej m.in. parlamentarzyści z Podkarpacia, a wśród nich także Senator Stanisław Piotrowicz. Od 10 lat w ramach tego programu nagradzane są przedsiębiorstwa, które w swojej działalności przestrzegają przepisów prawa, tworzą warunki sprzyjające efektywnej pracy i rozwojowi zawodowemu swoich pracowników oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych wykazując się wrażliwością na potrzeby lokalnego środowiska.

25 listopada 2007r.

25 listopada 2007r .– Na zaproszenie Parafian i Proboszcza Parafii p.w. Chrystusa Króla w Trzcianie Senator Stanisław Piotrowicz uczestniczył w sumie odpustowej, którą celebrował Ks. Bp Marian Rojek. W trakcie uroczystości dokonano poświęcenia pięknie wyremontowanej więźby dachowej i poszycia na kościele parafialnym.

Strona 1 z 2