Poseł Stanisław Piotrowicz

8 grudnia 2007r.

8 grudnia 2007r.- Odbyło się uroczyste spotkanie barbórkowe pracowników Budownictwa Naftowego „NAFTOMONTAŻ” Sp. z o.o., w którym, pośród zaproszonych gości, uczestniczył również Senator Stanisław Piotrowicz. Złożył on serdeczne gratulacje odznaczonym przy tej okazji pracownikom Spółki oraz życzył zadowolenia z wykonywania trudnej i odpowiedzialnej pracy górniczej.

 

 

 

8 grudnia 2007r. - Zakończył się Jubileusz 350 – lecia zawierzenia Krosna Matce Bożej Murkowej. Senator Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystej Mszy św. w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Krośnie, której przewodniczył Ks. Archiprezbiter Kazimierz Kaczor. Przed Mszą św. wmurowana i poświęcona została tablica upamiętniająca Rok Jubileuszowy.

8 grudnia 2007r. -Senator Stanisław Piotrowicz przyjął zaproszenie Dowództwa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Burmistrza Miasta Sanoka do wzięcia udziału w uroczystej Przysiędze Wojskowej na sanockim Rynku. Po jej złożeniu pododdziały przedefilowały przed uczestnikami uroczystości i zebraną publicznością, natomiast zakończeniem tego wzniosłego i jednocześnie miłego wydarzenia był koncert melodii wojskowych w wykonaniu Orkiestry Wojskowej.

8 grudnia 2007r. - Towarzystwo Sportowe „Pro-Familia” po raz 9-ty zorganizowało Międzynarodowy Rodzinny Turniej Niepodległości w Piłce Siatkowej. Wśród zaproszonych gości honorowych; parlamentarzystów, władz lokalnych i przedstawicieli biznesu znalazł się również Senator Stanisław Piotrowicz. Kierując do uczestników Turnieju słowa zachęty do rywalizacji sportowej podkreślił znaczenie treningów dla rozwoju kondycji fizycznej, zachowania zdrowia i kształtowania charakterów młodych ludzi. Pogratulował również organizatorom Turnieju znakomitego pomysłu na aktywizację dzieci i młodzieży w zmaganiach sportowych oraz życzył Towarzystwu „Pro-Familia” kolejnych podobnych inicjatyw, a także, co niezbędne, powodzenia w zdobywaniu funduszy na kontynuowanie działalności.