Poseł Stanisław Piotrowicz

18 maja 2008r.

min_12.jpg

18 maja 2008r. – Senator Stanisław Piotrowicz wziął udział w uroczystych obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnie – Polance, które połączone zostały z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Oprócz przedstawicieli OSP z całego powiatu krośnieńskiego, władz samorządowych i parlamentarzystów w strażackim świecie uczestniczyło wielu mieszkańców tej dzielnicy Krosna. Z okazji jubileuszu oprócz licznych gratulacji i życzeń jednostka OSP w Polance otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo gaśniczy, który służył będzie ratowaniu życia, zdrowia i mienia mieszkańców Krosna i okolic.