Poseł Stanisław Piotrowicz

23 czerwca 2010r.

23 czerwca 2010r. – Odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta Krosna z uczniami, którzy reprezentowali miasto w olimpiadach, konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych i konkursach artystycznych. Uroczystość odbyła się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W uroczystym spotkaniu z uczniami uczestniczył również Senator RP Stanisław Piotrowicz.