Poseł Stanisław Piotrowicz

23 sierpnia 2011r.

23sierpnia2011_min.jpg

23 sierpnia 2011r. - Senator RP Stanisław Piotrowicz jako Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, wziął udział w uroczystości, wręczenia Odznaki Honorowej RPO "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" Hansowi Gammeltoftowi-Hansenowi. Od 1987 pełni on funkcję Parlamentarnego Ombudsmana Danii. W przeszłości pełnił również funkcję Prezesa Duńskiej Rady ds. Uchodźców oraz Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. Jest autorem wielu książek i artykułów prawniczych w zakresie postępowania karnego, prawa administracyjnego i prawa kanonicznego. Współpracuje z Polskim Ombudsmanem dzieląc się swymi doświadczeniami i ogromną wiedzą w zakresie praw człowieka.