Poseł Stanisław Piotrowicz

10 sierpnia 2011r.

10sierpnia2011_2_min.jpg

10 sierpnia 2011r. - W kolejną miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w Brzozowie dobyły się uroczystości upamiętniające ofiary Katynia. W uroczystościach wziął udział Senator RP Stanisław Piotrowicz.
O godzinie 18 w Kościele Farnym w Brozowie odbyła się uroczysta Eucharystia, po zakończeniu której, przybyli uczestnicy złożyli kwiaty pod Tablicami poświęconymi Ofiarom Golgoty Wschodu oraz Katastrofy Smoleńskiej. Następnie w Biurze Poselskim odbyło się spotkanie z przybyłymi parlamentarzystami: Senatorem RP Stanisławem Piotrowiczem, Wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, Senator RP Alicją Zając. Gospodarzem spotkania był Poseł na Sejm Adam Śnieżek. Słuchacze, licznie przybyli na spotkanie, mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, przedstawianym przez Senatora RP Stanisława Piotrowicza.