Poseł Stanisław Piotrowicz

22 lipca 2011r.

22lipca2011_3_min.jpg

22 lipca 2011r. – Odbyły się krośnieńskie uroczystości z okazji Święta Policji. W obecności parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz licznie przybyłych gości, podczas obchodów kilkudziesięciu policjantów otrzymało medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Listę awansowanych w tym roku, otwierają komendant miejski i jego zastępca.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św., którą odprawił proboszcz krośnieńskiej Parafii pw. św. Pawła Apostoła i św. Jana z Dukli, ks. Jan Bielec.

Po jej zakończeniu, w auli Komendy Miejskiej Policji w Krośnie odbyła się uroczysta odprawa, w której uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, Senator RP Stanisław Piotrowicz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz, burmistrzowie i wójtowie z gmin w powiecie krośnieńskim, a także przedstawiciele sądu, prokuratury, służb mundurowych i innych podmiotów współdziałających z krośnieńską Policją. Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji reprezentował Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia KWP w Rzeszowie, podinsp. Andrzej Marchwiany.