Poseł Stanisław Piotrowicz

31 marca 2011r.

31 marca 2011r. - Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając do niej 2 poprawki. Poprawka pierwsza obejmuje opłatą targową również świadczenie usług. Druga przyjęta poprawka przywraca zwolnienie od opłaty targowej podatników podatku od nieruchomości utrzymując w mocy artykuł 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. w brzmieniu „Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach”.


Popierający drugą poprawkę Senator RP Stanisław Piotrowicz, w trakcie swojego wystąpienia w Senacie w dniu 30. marca br. argumentował poparcie jej następująco: „Powinniśmy dołożyć starań, żeby wspierać drobną przedsiębiorczość. Ta drobna przedsiębiorczość i tak boryka się z potężną konkurencją, z hipermarketami, a trudno w takim przypadku normalnie konkurować. Wszędzie na świecie, a przynajmniej w wielu krajach - myślę tu głównie o Stanach Zjednoczonych - podejmuje się działania wspierające drobną i małą przedsiębiorczość, zdając sobie sprawę, że właśnie takie jednostki gospodarcze rozwiązują problem bezrobocia. Poprzez nasycenie tego rodzaju firmami przy nawet niewielkim zatrudnieniu rozwiązuje się problem bezrobocia. Giganty zatrudniają każdorazowo całe rzesze pracowników, ale tych gigantów nie ma wiele. Dlatego my w Polsce powinniśmy przywiązywać wagę do tego i wspierać drobną przedsiębiorczość jak to tylko jest możliwe.”