Poseł Stanisław Piotrowicz

2011

1 maja 2011r.

1 maja 2011r. – W Rzymie papież Benedykt XVI beatyfikował Sługę Bożego Jana Pawła II. W uroczystościach beatyfikacyjnych wzięło udział ponad milion osób z całego Świata. Wśród pielgrzymów z Polski nie mogło zabraknąć parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości wraz z osobami towarzyszącymi, którzy przybyli wspólnie pociągiem z Warszawy. W uroczystościach uczestniczył również Senator RP Stanisław Piotrowicz wraz z małżonką.

29 kwietnia 2012r.

29kwietnia2011_1_min.jpg29 kwietnia 2011r. – Z okazji beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II odbyła się uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Zręcinie. Po jej zakończeniu, nastąpił przemarsz z pocztem sztandarowym do budynku Gimnazjum w Zręcinie, gdzie zgromadzeni uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać koncertu "Schodami do nieba" przygotowanego przez grono pedagogiczne oraz młodzież Gimnazjum przy współpracy GOK w Chorkówce.

Więcej…

27 kwietnia 2011r.

27 kwietnia 2011r. – Na 75 posiedzeniu Senatu VII kadencji Senator RP Stanisław Piotrowicz był Senatorem –Sprawozdawcą z prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji pracującej nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zawiera szereg pozytywnych rozwiązań, ale wśród tych rozwiązań znajdują się takie, które muszą rodzić uzasadniony niepokój. Taki niepokój w szczególności wzbudził art. 62a ustawy, który tak na dobrą sprawę nie tylko torpeduje ściganie karne za posiadanie narkotyków, ale również jest okolicznością sprzyjającą funkcjonowaniu dilerów – powiedział Senator RP Stanisław Piotrowicz. W sumie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zgłosiła 22 poprawki. Po burzliwej debacie Senat przyjął uchwalony przez Sejm RP projekt ustawy bez poprawek

Więcej…

22 kwietnia 2011r.

22 kwietnia 2011r. – Senator RP Stanisław Piotrowicz udzielił wywiadu internetowemu Radiu Parlament. Rozmowa dotyczyła cech i zasad, które winien posiadać Senator RP, w kontekście zbliżających się wyborów do Senatu, które w tym roku, po zmianach odbędą się w okręgach jednomandatowych. Chciałbym żeby parlamentarzystę, cechowało poczucie godności. Żeby był też tak postrzegany w społeczeństwie. Bo myślę że to wszystko się wpisuje w szacunek do Państwa Polskiego i Jego instytucji. – powiedział na zakończenie wywiadu Senator RP Stanisław Piotrowicz.

Więcej…

Strona 7 z 13