Poseł Stanisław Piotrowicz

2011

21 kwietnia 2011r.

21 kwietnia 2011r. - Po uroczystej Mszy Świętej, w przemyskim Seminarium JE Arcybiskup Józef Michalik uhonorował 8 osób medalami „Pro Ecclesia Premisliensi”. Wśród osób uhonorowanych znalazł się senator RP Stanisław Piotrowicz, który jako jedyny otrzymał z rąk Arcybiskupa Józefa Michalika medal złoty. Wręczone medale są wyrazem wdzięczności dla osób, które swoją postawą, pracą oraz innymi działaniami, a nade wszystko poprzez świadectwo wiary i przywiązania do Kościoła godnie reprezentują Archidiecezję Przemyską.

18 kwietnia 2011r.

18 kwietnia 2011r. – W Krakowie odbyły się uroczystości w Pierwszą Rocznicę pochowania Pary Prezydenckiej w krypcie na Wawelu. O godz. 18.30 w Bazylice Mariackiej odprawiono Mszę Świętą w intencji Pary Prezydenckiej i Ofiar tragedii pod Smoleńskiem. Po Mszy Świętej odbył się koncert pt. „10 kwietnia IN MEMORIAM”. Po Koncercie miał miejsce Marsz Pamięci pod Krzyż Katyński na Placu im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie, gdzie nastąpiło złożenie wieńców oraz zapalenie zniczy. W uroczystościach wziął udział Senator RP Stanisław Piotrowicz.

17 kwietnia 2011r.

17 kwietnia 2011r. - Przed Kościołem Farnym w Sanoku o godz. 11.00 ksiądz abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce rozpoczął liturgię Niedzieli Palmowej, na zakończenie Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej 2011. Po poświęceniu palm, wyruszyła procesja na Rynek. We Mszy Świętej oprócz młodych z całej Archidiecezji uczestniczyli także mieszkańcy Sanoka oraz przybyli goście m.in. Senator RP Stanisław Piotrowicz.

Więcej…

15 kwietnia 2011r.

15 kwietnia 2011r. – Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Ustrobnej wraz z Radą Pedagogiczną , uczniami oraz rodzicami zorganizowała uroczystość patriotyczną w 71 rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz uczczenie pamięci Zamordowanych kap. Mariana Sanoka i mjr. Mariana Kosiby. W czasie Uroczystości odsłonięto pamiątkowe tablice, zasadzono dęby oraz złożono kwiaty. Następnie odbyła się cześć artystyczna, po której nastąpił wykład pana Czesława Nowaka z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. W dalszej części programu znalazły się przemówienia okolicznościowe oraz ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. W uroczystości wziął udział Senator RP Stanisław Piotrowicz.

Strona 8 z 13