Poseł Stanisław Piotrowicz

2011

15 kwietnia 2011r.

15 kwietnia 2011r. - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 90 posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2011 r. przyjął ustawę nowelizującą ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Wśród uwzględnionych senackich poprawek znalazła się również poprawka wniesiona i popierana przez Senatora RP Stanisława Piotrowicza dotycząca utrzymania w mocy artykułu 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Uchylenie art. 16 wyżej wymienionej ustawy groziło podwójnymi opłatami dla znacznej części drobnych przedsiębiorców.

14 kwietnia 2011r.

14 kwietnia 2011r. – W siedzibie Sądu Najwyższego z inicjatywy prof. Lecha Paprzyckiego Wiceprezesa Sądu Najwyższego, Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego oraz Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego we współpracy z OLAF odbyła się konferencja naukowa pt.”Zwalczanie nieprawidłowości na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej - aspekty administracyjno oraz karnoprawne”. Udział w konferencji wzięło około 120 praktyków – urzędników kontroli skarbowej, prokuratorów, policjantów oraz przedstawicieli nauki. W konferencji udział wziął również Senator RP Stanisław Piotrowicz.

10 kwietnia 2011r.

10 kwietnia 2011r. - Minęła pierwsza rocznica Katastrofy Smoleńskiej – największej tragedii w historii powojennej Polski, w której zginęli wybitni Przedstawiciele Narodu Polskiego, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, Pierwsza Dama Maria Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

Więcej…

8 kwietnia 2011r.

8kwietnia2011_s3_min.jpg 8 kwietnia 2011r. Odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej „Ofiarom Katastrofy Smoleńskiej” . Po Mszy Świętej odprawionej w Kościele pw. św. Piotra i Jana z Dukli, nastąpił uroczysty przemarsz pod budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poprzedzone Apelem Pamięci, złożeniem kwiatów oraz salwą honorową. Uroczystego odsłonięcia dokonali Senator RP Alicja Zając oraz Starosta krośnieński Jan Juszczak. 

Więcej…

Strona 9 z 13