Poseł Stanisław Piotrowicz

2011

8 kwietnia 2011r.

8kwietnia2011_r3_min.jpg 8 kwietnia 2011r. – Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Fundacją na rzecz kobiet „JA KOBIETA” oraz Fundacją „MECENAT SZTUKI” zorganizowała konferencję pt. „Odzyskać z niepamięci”, wpisującą się w obchody 66. rocznicy wyzwolenia KL Ravensbrück.

Więcej…

6 kwietnia 2011r.

6kwietnia2011_1_min.jpg 6 kwietnia 2011r. - Odbyło się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Na zaproszenie Prezesa TK prof. Andrzeja Rzeplińskiego przybyli Prezydent RP Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Wicepremier, Minister Gospodarski Waldemar Pawlak oraz inni zaproszeni goście, a wśród nich Senator RP Stanisław Piotrowicz.

Więcej…

31 marca 2011r.

31 marca 2011r. - Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając do niej 2 poprawki. Poprawka pierwsza obejmuje opłatą targową również świadczenie usług. Druga przyjęta poprawka przywraca zwolnienie od opłaty targowej podatników podatku od nieruchomości utrzymując w mocy artykuł 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. w brzmieniu „Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach”.

Więcej…

30 marca 2011r.

30marca2011_1_min.jpg 30 marca 2011r. – Senat RP przyjął jednogłośnie uchwałę w sprawie ustanowienia kwietnia miesiącem pamięci o ofiarach niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück (KL Ravensbrück). Kwiecień staje się tym samym miesiącem pamięci o kobiecym obozie koncentracyjnym KL Ravensbrück. Inicjatorem uchwały był Senator RP Stanisław Piotrowicz.

Więcej…

Strona 10 z 13