Poseł Stanisław Piotrowicz

2011

23 sierpnia 2011r.

23sierpnia2011_min.jpg

23 sierpnia 2011r. - Senator RP Stanisław Piotrowicz jako Przewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, wziął udział w uroczystości, wręczenia Odznaki Honorowej RPO "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka" Hansowi Gammeltoftowi-Hansenowi. Od 1987 pełni on funkcję Parlamentarnego Ombudsmana Danii. W przeszłości pełnił również funkcję Prezesa Duńskiej Rady ds. Uchodźców oraz Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Kopenhadze. Jest autorem wielu książek i artykułów prawniczych w zakresie postępowania karnego, prawa administracyjnego i prawa kanonicznego. Współpracuje z Polskim Ombudsmanem dzieląc się swymi doświadczeniami i ogromną wiedzą w zakresie praw człowieka.

 

Więcej…

10 sierpnia 2011r.

10sierpnia2011_2_min.jpg

10 sierpnia 2011r. - W kolejną miesięcznicę Katastrofy Smoleńskiej w Brzozowie dobyły się uroczystości upamiętniające ofiary Katynia. W uroczystościach wziął udział Senator RP Stanisław Piotrowicz.
O godzinie 18 w Kościele Farnym w Brozowie odbyła się uroczysta Eucharystia, po zakończeniu której, przybyli uczestnicy złożyli kwiaty pod Tablicami poświęconymi Ofiarom Golgoty Wschodu oraz Katastrofy Smoleńskiej. Następnie w Biurze Poselskim odbyło się spotkanie z przybyłymi parlamentarzystami: Senatorem RP Stanisławem Piotrowiczem, Wicemarszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, Senator RP Alicją Zając. Gospodarzem spotkania był Poseł na Sejm Adam Śnieżek. Słuchacze, licznie przybyli na spotkanie, mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Parlamentarnego Zespołu ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, przedstawianym przez Senatora RP Stanisława Piotrowicza.

Więcej…

1 sierpnia 2011r.

1 sierpnia 2011r. – W Miejscu Piastowym odbyła się VII Ogólnopolska Modlitwa o trzeźwość Narodu Polskiego, w której wziął udział Senator RP Stanisław Piotrowicz wraz z małżonką. O godzinie 16 w budynku Michalickiego Zespołu Szkół odbył się panel konferencyjny pt. "Przepowiadanie błogosławionych: Jana Pawła II i Bronisława Markiewicza jako wytyczne dla odnowy moralnej narodu w tym przede wszystkim dla jego otrzeźwienia” który poprowadził prezes Stowarzyszenia „ Trzeźwa Polska” Senator RP Kazimierz Jaworski.

Więcej…

22 lipca 2011r.

22lipca2011_3_min.jpg

22 lipca 2011r. – Odbyły się krośnieńskie uroczystości z okazji Święta Policji. W obecności parlamentarzystów, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz licznie przybyłych gości, podczas obchodów kilkudziesięciu policjantów otrzymało medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Listę awansowanych w tym roku, otwierają komendant miejski i jego zastępca.

Więcej…

Strona 2 z 13