Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności - 2012

Spotkanie opłatkowe w Krośnie

28 stycznia 2012r. - Odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Krośnie. Spotkanie zorganizowane zostało przez posła Stanisław Piotrowicza oraz posła Piotra Babinetza. Swoją obecnością zaszczycili spotkanie, także Wicemarszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba, przedstawiciele władz powiatowych, radni miasta Krosna oraz członkowie Klubu Gazety Polskiej. Po modlitwie, którą odmówił ks. dr Wojciech Pac, składano sobie życzenia i łamano się opłatkiem. Spotkanie było okazją do dokonania podsumowań minionego roku i przeprowadzenia rozmów na temat przyszłych działań i inicjatyw Prawa i Sprawiedliwości. Wymieniono się także poglądami na temat obecnej sytuacji w kraju i na świecie oraz dyskutowano nad przyszłością regionu.

Spotkanie opłatkowe w Sanoku

15 stycznia 2012r. W Sanoku działacze i sympatycy PiS-u jak co roku zgromadzili się na spotkaniu opłatkowym. Słowa pełne nadziei, przepełnione wiarą i miłością do zebranych skierowali ks. dziekan Andrzej Skiba oraz ks. prałat Adam Sudoł. Gospodarzami spotkania byli posłowie na Sejm RP: Piotr Babinetz oraz Stanisław Piotrowicz.

Strona 14 z 14