Poseł Stanisław Piotrowicz

Obchody Święta Niepodległości w Kopytowej

10 listopada 2013r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wziął udział w uroczystości 95. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Kopytowej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym, a po jej zakończeniu pod obeliskiem poświęconym ofiarom I i II wojny światowej zostały złożone kwiaty. Odsłonięto również i poświęcono  tablice upamiętniające poległych i zaginionych podczas obydwu wojen światowych. 

 Poseł Stanisław Piotrowicz podczas tej uroczystości wygłosił przemówienie na temat Ojczyzny i patriotyzmu.W dalszej części uroczystości w sali Domu Ludowego w Kopytowej zebrani mieli okazję obejrzeć program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ZSP w Kopytowej oraz wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Jutrzenka” a także zespołu „50 plus”. Obchody uświetniła orkiestra dęta OSP Iskrzynia.

 Tego samego dnia poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył również w uroczystości Święta Niepodległości w Przybówce, gdzie podczas spotkania w Domu Strażaka wygłosił przemówienie.