Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności - 2013

IV Dni Sztuki w Krośnie – koncert charytatywny

5 października 2013 r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wraz z małżonką uczestniczył w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez stowarzyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, który odbył się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Koncert, niezależnie od tego, że był szczególnym wydarzeniem kulturalnym, miał na celu wspomóc sześcioletniego Mateusza, który zmaga się z ciężką i rzadką chorobą jaką jest artrogrypoza. Koszty leczenia i rehabilitacji tego schorzenia niestety przekraczają finansowe  możliwości rodziców chłopca. Podczas koncertu na scenie wystąpili artyści- śpiewacy operowi oraz światowej sławy włoski tenor Francesco Malapena. Goście, licznie przybyli na koncert, mieli okazję przyczynić się do sfinansowania kosztów terapii i rehabilitacji Mateuszka.

Jubileusz 25-lecia II LO w Krośnie

30 września 2013r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w  obchodach Jubileuszu 25- lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele Św. Piotra i Jana z Dukli celebrowana przez ks. biskupa Adama Szala. Następnie w krośnieńskim RCKP odbyła się uroczysta akademia z okazji Jubileuszu. Rozpoczął ją dyrektor II LO Witold Deptuch przedstawiając historię Szkoły, jej dorobek z okresu ostatniego ćwierćwiecza, jak również prezentując obecną pozycję pośród szkół średnich naszego regionu. Podczas trwania akademii zebrani goście, nauczyciele i uczniowie mieli również okazję  wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów II LO przygotowanego specjalnie na okoliczność Jubileuszu Szkoły.

Spotkanie w Jarosławiu

21 września 2013 r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w spotkaniu z wyborcami, które odbyło się w Hali MOSiR w Jarosławiu. Było to spotkanie członków, sympatyków i parlamentarzystów PiS. Podczas tego wydarzenia poseł Piotrowicz miał okazję wygłosić przemówienie, w którym zawarł swój komentarz na temat  sytuacji politycznej i społecznej w kraju. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Jarosława i okolic mieli również  możliwość kierowania pytań do parlamentarzystów. Zostały poruszone sprawy związane z regionem, w szczególności likwidacja instytucji i firm na Podkarpaciu. Pojawił się również temat dotyczący służby zdrowia, bezrobocia, spraw emerytalnych i gospodarczych, braku inwestycji oraz likwidacji szkół.

Spotkanie z posłem Mariuszem Kamińskim

7wrzesnia2013_1.jpg 7 września 2013 r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w spotkaniu z posłem  Mariuszem Kamińskim – wiceprezesem PiS, a także byłym szefem CBA. Spotkanie to odbyło się w Sali Ojca Pio przy Klasztorze OO. Kapucynów w Krośnie. Poseł Piotrowicz był jednym ze współorganizatorów tego wydarzenia, które zgromadziło około 130 osób z Krosna i okolicy. Poseł Mariusz Kamiński podczas tego spotkania przedstawił obecną sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w naszym kraju, wspomniał również o działalności CBA w okresie, kiedy był jego szefem. Poseł również udzielał odpowiedzi na zadawane  przez publiczność pytania.

Więcej…

Strona 4 z 16