Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności 2014

XVI Międzynarodowy Rodzinny Turniej w Tenisie Stołowym PRO - FAMILIA

25 maja 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w Międzynarodowym Turnieju w Tenisie Stołowym  Pro – Familia. Turniej odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym we Frysztaku. Wzięły w nim udział drużyny w różnych kategoriach wiekowych. Tradycyjnie, jak co roku, poseł objął tą imprezę sportową patronatem honorowym oraz dokonał uroczystego otwarcia zawodów. Tradycyjnie również dofinansował te zawody sportowe.

Posiedzenie Senatu z okazji 15-lecia PWSZ w Krośnie

22 maja 2014r. - Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystym posiedzeniu Senatu Uczelni z okazji Jubileuszu 15-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Posiedzenie odbyło się w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.

Powiatowy Dzień Działacza Kultury

22maja2014.jpg 22 maja 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w obchodach  Dnia Działacza Kultury, które odbyły się w sali teatralno-kinowej przy Ośrodku Kultury w Dukli. Spotkanie rozpoczęło się występem Zespołu Śpiewaczo – Obrzędowego „Szarotki – Duklanie”. Z okazji tej uroczystości dyplomy otrzymali ludzie kultury, działacze i twórcy ludowi za swoje zaangażowanie i pracę, którymi przyczyniają się do zachowania tradycji i kultury naszego regionu. Uroczystość uświetnili swoim występem również młodzi artyści z powiatu krośnieńskiego reprezentujący Studio Gama z Miejsc Piastowego.

Więcej…

Święto Straży Granicznej w Przemyślu

21 maja 2014 r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w obchodach 23. rocznicy utworzenia oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, które odbyły się na wzgórzu Zamku Kazimierzowskiego. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył biskup Stanisław Jamrozek. Uroczysty apel odbył się przed Zamkiem Kazimierzowskim, następnie Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej  płk Waldemar Skarbek przywitał wszystkich zaproszonych gości. Uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń i aktów mianowania wyróżnionym funkcjonariuszom SG. Na zakończenie obchodów odbył się pokaz musztry paradnej Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Strona 7 z 12