Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności 2014

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w Izdebkach

6 kwietnia 2014r.  - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystym odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej upamiętniającej Ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą  w kościele pw. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach, następnie wszyscy zaproszeni gości przeszli pod obelisk, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Obelisk został ufundowany przez Pana Piotra Szubę.

Spotkanie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

18 marca 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wraz z przedstawicielami Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Podczas tego spotkania Dyrekcja Krajowej Szkoły Sadownictwa i Prokuratury omówiła organizację i funkcjonowanie Krajowej Szkoły, a także przedstawiła prezentację dotyczącą szkoleń ustawicznych realizowanych przez Krajową Szkołę. Poruszono również zagadnienia dotyczące modelu aplikacji i cyklu szkolenia aplikantów wspominając przy tym o stosowanych metodach szkolenia oraz o wynikach przeprowadzonych w 2013 roku egzaminów : sędziowskiego i prokuratorskiego, a także o międzynarodowych sukcesach aplikantów Krajowej Szkoły.
W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja.

Kongres Katolików Świeckich w Przemyślu

15 marca 2014r.  - Poseł Stanisław Piotrowicz wraz z małżonką uczestniczył w Kongresie Katolików Świeckich Archidiecezji Przemyskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Archikatedrze Przemyskiej, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. abp Józef Michalik. Po zakończonej Mszy Świętej został wygłoszony referat przez księdza prof. Dariusza Oko nt. ruchu gender na świecie i w Polsce.  Redaktor Jacek Karnowski natomiast, w swoim wystąpieniu, poruszył temat publicznej dyskusji o wiarze i Kościele. W ramach Kongresu odbyło się również szereg spotkań i dyskusji w Wyższym Seminarium Duchownym oraz Domu Katolickim „Roma”.

100 rocznica urodzin Księdza Infułata Józefa Sondeja

1 marca 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, gdzie obchodzono Jubileusz Księdza Infułata Józefa Sondeja.100 urodziny oraz 75 rocznica kapłaństwa Ks. Sondeja była momentem niezwykle wzruszającym.  Na spotkanie jubileuszowe najstarszego kapłana Diecezji Rzeszowskiej, kapelana Armii Krajowej i rzeszowskiej „Solidarności”, a także wieloletniego proboszcza parafii Chrystusa Króla w Rzeszowie, licznie przybyli biskupi, samorządowcy, parlamentarzyści oraz parafianie. Przy tej szczególnej okazji należy wspomnieć, że w  2008r. Ks. Infułat Józef Sondej został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Strona 9 z 12