Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności 2014

Uroczystość Dnia Żołnierzy Wyklętych w Krośnie

28 lutego 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Obchody rozpoczął Kanclerz PWSZ Franciszek Tereszkiewicz witając wszystkich zebranych, następnie poseł Piotr Babinetz wprowadził słuchaczy w tematykę uroczystości. Prelekcję nt. „Podziemie niepodległościowe na Rzeszowszczyźnie po 1944r.” wygłosił Mirosław Surdej. W dalszej części spotkania odbyła się projekcja spektaklu Teatru Faktu „Rotmistrz Pilecki”. Druga część uroczystości miała miejsce w Kościele Farnym Bazylice Mniejszej w Krośnie, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Po jej zakończeniu złożono kwiaty pod tablicą „W hołdzie ofiarom terroru komunistycznego” przy ul. Portiusa.

Kongres Prawa i Sprawiedliwości 2014

15 lutego 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w  IV Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, na którym przedstawiony został program PiS „Zdrowie Rodzina Praca”.
Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, podczas którego przedstawił On założenia programowe i podkreślił, że stanowią one nowatorską metodę przełamania kryzysu samorządów, dają szansę na uporządkowanie służb mundurowych i specjalnych oraz zakładają reformę wymiaru sprawiedliwości. Prezes PiS poruszył także wiele innych kwestii, które szerzej są omówione w załączonym dokumencie.

Program PiS na rok 2014.

http://www.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia&iddoc=164

Koncert Kolęd w Osobnicy

2 lutego 2014r.  - Poseł Stanisław Piotrowicz wraz z małżonką uczestniczyli  w uroczystym Koncercie Kolęd „DLA TEJ MIŁOŚCI MALEŃKIEJ” w kościele parafialnym w Osobnicy. Uroczystość została zorganizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Osobnicy i parafię. Koncert poprzedziła uroczysta Msza Święta, natomiast po zakończonych występach odbyło się spotkanie w Parafialnym Domu Kultury.

Opłatek w Klimkówce

1 lutego 2014r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył wraz z małżonką w spotkaniu opłatkowo – noworocznym w Klimkówce. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem wszystkich zebranych gości oraz mieszkańców wsi Klimkówka  przez sołtysa wsi oraz modlitwą księdza proboszcza Henryka Steca. Spotkanie było wyjątkową okazją do złożenia sobie wzajemnie życzeń, ale także do wspólnego kolędowania.

Strona 10 z 12