Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności 2014

Spotkanie noworoczno-opłatkowe w Rzeszowie

13 stycznia 2014r. - W Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste spotkanie noworoczno - opłatkowe. Zaproszenie Marszałka przyjęło 18 parlamentarzystów, wśród nich poseł Stanisław Piotrowicz oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Uroczystość rozpoczęła się modlitwą i łamaniem się opłatkiem. Spotkanie stało się również okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat problemów regionu.

Strona 12 z 12