Poseł Stanisław Piotrowicz

Aktualności

Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

15kwietnia2016_2.jpg 15 kwietnia 2016r. - Poseł Stanisław Piotrowicz uczestniczył w historycznym Zgromadzeniu Narodowym z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski –obradującym w Poznaniu. Podczas tej wzniosłej uroczystości orędzie wygłosił Prezydent Andrzej Duda.

Więcej…

Obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w Krośnie

11 kwietnia 2016r. - W Krośnie odbyły się obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej. Rozpoczęły się one wygłoszeniem referatu okolicznościowego przez Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Jana Gancarskiego. Następnie modlitwę za poległych poprowadził Archiprezbiter Ks. Prałat Jan Bielec, a następnie zostały odczytane Apele Pamięci. Podczas tej uroczystości uroczyście zsadzono „Dąb Katyński”, który został przewieziony z Katynia. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Ofiary Katynia. Poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie mógł osobiście uczestniczyć w obchodach. Oddając hołd poległym kwiaty w jego imieniu złożyła Sabina Kozubal.

VI rocznica Tragedii Smoleńskiej

10 kwietnia 2016r. - Poseł Stanisław Piotrowicz wziął udział w obchodach VI rocznicy Tragedii Smoleńskiej odbywających się w Warszawie. Podczas uroczystości w tym dniu dokonano również odsłonięcia na gmachu Ministerstwa Rozwoju tablicy upamiętniającej Grażynę Gęsicką – Minister Rozwoju Regionalnego w latach 2005-2007. W trakcie tych obchodów przemówienie wygłosił Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Otwarcie biura w Jedliczu

3marca2016_1.jpg 3 marca  2016r. - W Jedliczu odbyło się uroczyste otwarcie biura poselsko-senatorskiego następujących parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości: senator Alicji Zając, posłów: Stanisława Piotrowicza, Piotra Babinetza i Bogdana Rzońcy. Poświęcenia nowootwartego biura dokonał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Stanisław Turoń. Podczas uroczystości otwarcia zwracano szczególną uwagę, że wielokrotnie podkreślana potrzeba istnienia w Jedliczu miejsca umożliwiającego bliższy i częstszy kontakt parlamentarzystów z wyborcami doczekała się spełnienia. Parlamentarzyści zapraszają do siedziby biura, która mieści się w parafialnym domu katechetycznym w Jedliczu.

Więcej…

Strona 10 z 11