Poseł Stanisław Piotrowicz

8.03.2012

8 marca 2012r. Konferencja „Polski system penitencjarny – perspektywy rozwoju”

W dniach 8-9 marca br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie pod przewodnictwem gen. Krzysztofa Kellera odbyła się konferencja pod nazwą „Polski system penitencjarny – perspektywy rozwoju”. W konferencji wziął udział poseł Stanisław Piotrowicz.

Spotkanie poświęcone było zmianom w polskim systemie penitencjarnym, organizacji i funkcjonowaniu polskiego systemu penitencjarnego oraz dalszemu rozwojowi. Omówiono działania jakie udało się już wprowadzić jak również propozycje działań i nowych rozwiązań w systemie penitencjarnym. W konferencji uczestniczyli również Stanisław Chmielewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej, kadra kierownicza Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz wielu naukowców z różnych środowisk akademickich w kraju, praktycy Służby Więziennej i przedstawiciele organizacji społecznych.

Źródło:  www.sw.gov.pl