Ta witryna używa plików Cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

Facebook brat albert 1 krosno godłoSejm RPlogoPisposelpiotrowicz

slide 2

Praca charytatywna


„Głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce a nagiemu odzież. brat_albert

Jeśli nie można dużo, to mało.”

                  św. Brat Albert

 

Poseł Stanisław Piotrowicz od kilkudziesięciu lat angażuje się w pracę na rzecz społeczności lokalnej, a w szczególności w pomoc osobom zagubionym w życiu, wykluczonym i borykającym się z wieloma problemami. Takie cele stawia przed sobą Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, którego działalnością poseł kieruje w Krośnie. W 1992 roku był inicjatorem utworzenia w Krośnie Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, którego od dwudziestu lat jest prezesem, a przez ostatnie dwie kadencje Senatu i obecnie pełniąc mandat poselski jest również Prezesem Oddziału Podkarpackiego Towarzystwa. W latach poprzedzających objęcie mandatu w Parlamencie RP, łączył pracę prokuratora z działalnością charytatywną.

Głównym celem Towarzystwa jest opieka nad ludźmi bezdomnymi i bez środków do życia. Osoby, które najczęściej trafiają do Towarzystwa to ludzie, którzy posiadają ogromny bagaż życiowych doświadczeń, a niekiedy są na skraju wyczerpania psychicznego i fizycznego. Większość tych osób ma, lub miała, w swym życiu problemy z alkoholem, które zwykle prowadziły do rozpadu więzi rodzinnych i wykluczenia społecznego. Część podopiecznych to mężczyźni, którzy mieli konflikt z prawem, a po odbyciu kary odosobnienia, nie znaleźli swego miejsca w społeczeństwie. Inna grupa to młodzi ludzie, którzy poprzez niewłaściwą socjalizację, czy konflikty a także przemoc domową czy alkoholizm w rodzinie znaleźli się nagle „bez dachu nad głową”.

Z inicjatywy Stanisława Piotrowicza Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Krośnie powstało w dniu 24 marca 1992 r., natomiast w dniu 14 kwietnia 1993r. otwarta została „Kuchnia dla ubogich”. W początkowym okresie Towarzystwo zajmowało się wydawaniem posiłków i pomocą rzeczową dla najuboższych. W roku 1996 zakupiony został od władz Miasta Krosna budynek przy ulicy Wojska Polskiego 26, w którym obecnie znajduje się siedziba Towarzystwa. Dzięki dużemu zaangażowaniu posła Stanisława Piotrowicza a także władz Miasta Krosna, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także Caritas Polska, OO. Franciszkanów, niezastąpionego jak zawsze duchowego patrona Ks. Bronisława Żołnierczyka oraz Oddziału Rzeszowskiego Towarzystwa a także dzięki pozyskanym sponsorom, udało się wyremontować budynek. Zostało wykonanych wiele prac budowlanych i adaptacyjnych, które przyczyniły się do polepszenia funkcjonowania budynku.

W dniu 20 czerwca 1999 r. odbyło się uroczyste poświęcenie budynku Towarzystwa przez Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Józefa Kowalczyka w asyście Arcybiskupa Józefa Michalika. Podczas uroczystego poświęcenia budynku został też wmurowany kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie Jego wizyty w Krośnie w 1997 roku. W liście do Abpa Józefa Michalika Papież napisał, że ciszy się, że Krosno wzbogaciło się o nowy dom Brata Alberta.

Od 23 listopada 1999 r. w Krośnie Towarzystwo prowadzi schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Na zagospodarowanym poddaszu budynku Towarzystwa została zorganizowana sypialnia na 15 łóżek. Mieszkańcy schroniska mają zapewnione trzy posiłki w ciągu dnia. Podopieczni mogą również korzystać z pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej. W miarę możliwości psychofizycznych pomagają w pracach porządkowych w schronisku oraz na terenie miasta, prowadzą drobne naprawy i remonty.

Koło współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Odwykowym, rejonowym ośrodkiem zdrowia, Policją, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz domami pomocy społecznej na terenie Krosna. Członkowie Koła uczestniczą w Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium ECCE HOMO do Krakowa oraz w Spotkaniach Jasnogórskich. Co roku organizowane są kolacje wigilijne i śniadania wielkanocne. Mieszkańcy mogą korzystać z biblioteki, prasy, TV, wyjść do kina i na imprezy sportowe w obrębie miasta.

„Kuchnia dla Ubogich” czynna jest od poniedziałku do soboty. Z posiłków korzystają rodziny wielodzietne, niepełne, patologiczne, osoby chore, bezrobotne, samotne. Kuchnia działająca w Towarzystwie wydaje dziennie około 100 posiłków dla wszystkich, którzy potrzebują tej pomocy. Towarzystwo niesie pomoc każdemu głodnemu a osoby w nim pracujące zawsze starają się postępować w duchu św. Brata Alberta.

Stanisław Piotrowicz wraz z członkami Koła, pracownikami i wolontariuszami rokrocznie, od ponad 20 lat, kwestuje na krośnieńskim cmentarzu komunalnym przy ul. Wyszyńskiego na rzecz Towarzystwa. Pozyskiwanie środków w formie zbiórki publicznej poseł, w wypowiedzi do pracy lokalnej, uzasadnił następująco:

„Szczególnie cieszy nas to, że tak wiele młodzieży chce uczestniczyć w tej kweście. Pozyskanie środków na działalność charytatywną jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Na tę kwestę patrzymy przede wszystkim przez pryzmat właściwego ukształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Bardzo ważne jest krzewienie idei pomagania drugiemu człowiekowi, idei świętego Brata Alberta, który w każdym człowieku, nawet czasami najbardziej sponiewieranym, dostrzegał godność ludzką.”

 Poseł Stanisław Piotrowicz, obok pracy na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, angażuje się w szereg akcji społecznych, a w szczególności wspiera inicjatywy o charakterze charytatywnym, turnieje, działalności związane z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży oraz wiele innych, które są organizowane na Podkarpaciu i poza nim. Między innymi, co roku patronuje turniejom międzynarodowym w tenisie stołowym i piłce siatkowej Pro-Familia CUP organizowanym przez Towarzystwo Sportowe Pro-Familia oraz wspiera te przedsięwzięcia materialnie. W 2012r. patronował Turniejowi Piłkarskiemu Dzikich Drużyn z Podkarpacia 2012 o Puchar Posła Stanisława Piotrowicza a także dofinansował ten turniej.

Poseł chętnie włącza się również w akcje dla poparcia szczytnych i społecznie użytecznych celów, jak np. finalizowana 1 września w Przemyślu akcja charytatywna „Tornister pełen uśmiechu”. Dzięki finansowemu wsparciu ludzi dobrej woli kilka tysięcy dzieci mogło otrzymać wyprawki szkolne i tym samym mieć materialne szanse na pomyślne rozpoczęcie roku szkolnego.

Naszą witrynę przegląda teraz

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

© 2009-2019 by GPIUTMD

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Stanisława Piotrowicza

38-400 Krosno, ul. Słowackiego 4
 tel./fax 134202690

mail do biura: biuro@poselpiotrowicz.pl

mail: Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl

© 2017 Poseł Stanisław Piotrowicz